Het doen van de belastingaangifte

Het doel van de belastingaangifte is de belastingdienst in staat stellen om de verschuldigde belasting te berekenen. De belastingaangifte is de verklaring van de belastingplichtige en de inhoud van deze verklaring is afhankelijk van de belastingsoort waarvoor de aangifte wordt opgesteld. De aangifte kan worden gedaan met behulp van een programma of een aangifte biljet.

Belastingaangifte invullen

Het is wettelijk verplicht een belastingaangifte in te dienen, waarbij officieel wordt gesteld dat de belastingplichtige dit stellig, zonder voorbehouden en duidelijk moet doen. De belastingdienst stuurt jaarlijks automatisch een herinnering naar de belastingplichtige zodra die in het systeem staat. Particulieren kunnen zowel op papier als electronisch belastingaangifte doen. Vanaf 2005 zijn bedrijven verplicht dit elektronisch (via een aangifte diskette of via internet) te doen.

Benodigdheden belastingaangifte

Voor een particuliere belastingaangifte zijn de volgende documenten noodzakelijk (indien van toepassing):

 • Gegevens van uw familie:
 • Gezinssituatie: alleenstaand, samenwonend of gehuwd
 • Naam, geboortedatum en sofinummer van uw partner
 • Namen en geboortedatum van uw kinderen Werk:
 • Jaaropgave van u en uw partner
 • Voorlopige teruggaaf
 • Kopie van de aangifte inkomsten belasting van het voorgaande jaar
 • Wonen:
 • WOZ –waarde van uw woning
 • Hypotheek jaaropgave
 • Eventuele overige documenten bij aankoop van een huis
 • Vermogen, een overzicht van:
 • Bank en spaartegoeden
 • Aandelen, spaarloon en obligaties
 • Onroerende zaken
 • Schulden
 • Overige documenten aangaande auto van de zaak, levensverzekeringen en (kerkelijke) giften en alimentatie.

Belastingaangifte uitstel

Uitstel aanvragen van belastingaangifte is mogelijk. U dient dit tijdelijk te laten weten aan de belastingdienst. Het is zodoende tot mei 2012 mogelijk uw belastingaangifte in te dienen voor het jaar 2010. Wel is het mogelijk dat er heffingsrente bij u in rekening wordt gebracht.

Belastingaangifte tips

U kunt contact opnemen met een van de belastingadviseurs of administratiekantoren die genoemd zijn op deze website. Dit zijn professionals die dagelijks te maken hebben met allerlei vragen en uitdagingen met betrekking tot de belastingaangiftes. Zij kunnen u voorzien van tips en eventueel de belastingaangifte voor u uitvoeren.

Bekijk ook..